Què és la Hospitalitat?

L’Hospitalitat és una Associació de Fidels privada, d’acord amb el actual Codi de Dret Canònic. Es per això que forma part de la Delegació Episcopal d’Apostolat Seglar de la Diòcesi en el si de la qual col·labora amb la resta de Moviments, Secretariats i Serveis del Bisbat.

 

La seva tasca es d’organitzar la Peregrinació Diocesana amb malalts i discapacitats al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, amés de celebrar actes, trobades, reunions per tal d’aconseguir la formació dels membres que la formen part.

 

Fou constituïda per el Bisbe de Girona, Narcís Jubany, el setembre del 1965 i a partir del juny de 1966 s’organitza per primer cop el "Tren de l’Esperança"

 

Hi ha constància documental de que la Diòcesis de Girona anteriorment hi ha avia peregrinat al Santuari Francés, bé per parròquies o per comarques.

 

El primer pelegrinatge diocesà fou a l’any 1908 de la Comarca d’Alt Empordà i que el Bisbe de Girona, Mons. Francesc de Pol i Ballar va voler encoratjar els fidels amb unes paraules d’invitació i prometen la seva presència. Es forma la primera junta diocesana amb les seves delegacions i al mateix temps es redacta un primer reglament de pelegrinatges.

 

A l’any 1935 el bisbe Josep Cartañà constitueix una Associació sota el nom de "Fraternitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona" aprovà un nou reglament de pelegrinatge amb l’objectiu que aquesta Associació organitzi pelegrinatges a Lourdes acompanyant, a més, malalts pobres i oferir-los al servei de conducció, hospitalització i assistència. El President nat de l’Hospitalitat és el Bisbe de la Diòcesis. A partir d’aquesta data Girona se uneix amb Barcelona per pelegrinar conjuntament a Lourdes fins l’any 1966 que tal com s’ha dit abans el Bisbe Jubany constitueix l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona redactanse els primer Estatuts.

 

Així dons a partir d’aquest any organitza any rera any el pelegrinatge Diocesà a la gruta de Massabielle per mitja del "Tren de l’Esperança" i que a partir de l’any 1.998 es deixa el tren per autocars adaptats i passa a ser la "Peregrinació de l'esperança".

 

L’any 1992 es redacta uns nous Estatuts que foren aprovats per Junta General de l’Hospitalitat i pel Bisbe Jaume Camprodon.

 

Actualment l’Hospitalitat esta formada per una Junta Directiva: President, Secretari, Administrador, Consiliari, Cap de Brancadiers, Cap d’Infermeres, Cap de l’Equip Mèdic, Cap de Material i Intendència, Responsable de Joves i un vocal de cada una de les comarques que es trobin dins l’àmbit del Bisbat.

 

També te una Junta General i que esta formada per tots el membres de la Junta Directiva i tots els Delegats del Bisbat. Actualment hia ha 33 Delegacions.

 

Tindre de l’organització hi ha els membres auxiliars que son les persones seglars que hagi prestat el seu servei de Brancadier o Infermera en tres peregrinacions. Rep la medalla de bronze. Els membres titulars son els que duran cinc anys han participat en el pelegrinatge igualment com a Brancadiers o Infermeres i aquest reben la medalla de plata i entren a exercir el dret de veu i vot en les Assembles.

 

Durant tots aquests anys, els pelegrinatges a Lourdes s’han movilitat aproximadament unes 1000 persones, entre les quals destaquen uns 250 malalts, 550 brancadiers i infermeres (molts de ells joves), 180 peregrins, l0 metges i ATS, acompanyats per religioses, sacerdots i sempre presidits pel Bisbe Diocesà.

 

 

Presidents de l'Hospitalitat des de la seva constitució:
 

 

Sr. Jordi Gibert. Secretari General des de l'any 1966 al 1968.
Sr.Joan Colomer. President des de l'any 1969 al 1982.
Sr. Mariano Alonso i Asencio. President des de l'any 1983 al 1986.
Sr. Joan Rosa i Roca. President des de l'any 1987 al 1992.
Sra. Mª. Dolors Godoy. Presidenta des de l'any 1992 al 2001.
Sr. Joan Forasté i Domingo. President des de l'any 2001 i 2009.

Sr. Jaume Torrent i Camós. President des de l'any 2009 i President Actual.

 

Per qualsevol altra consulta podeu adreçarvos a info@hospitalitatgirona.org

 

torna