Què és el voluntariat de Lourdes?

En una primera definició podríem dir que els voluntaris som un grup de persones, religiosos i laics de totes les edats, amb condicions sociais i culturas diferents, que tenim en comú una inquietud: peregrinar a Lourdes amb malalts i discapacitats.

Tot això comporta un desplegament de persones i medis que implica temps i esforç per part de tots i que, moltes vegades, si ho pensem seriosament, és un "miracle" que persones tant diferents, amb feines diferents, amb elis nostres defectes i virtuts, siguem capaços de dur a terme, amb més o menys dificultats, aquesta tasca tant bonica, que és capaç d'omplir-nos el cor de joia i no tornar mai amb les mans buides.

 

Però.... que pobre seria aquest peregrinar si tot s'acabés en aquesta primera definició. Peregrinar vol dir caminar plegats, malalts, discapacitats, brancadiers, infermeres, peregrins...., cap a la Casa del Pare. Lourdes ens apropa a Déu i als nostres germans, ens compromet a viure i a transmetre el missatge d'amor i de fe.

 

Hem de tenir cura del malalt i discapacitat i ajudar-lo en la mesura de les nostres possibilitats, tenint en compte que són éssers humans amb les seves inquietuds, pors, sofriments... Hem de tractar-los amb tendresa, amb amor, amb delicadesa, amb humilitat, però mai amb compassió! El malalt té dret al respecte a la seva dignitat i a desenvolupar la seva pròpia personalitat, a voltes tant feble per les seves mancances físiques i tanmateix més vulnerable per la seva pròpia malaltia. Hem de saber-lo escoltar, mai preguntar, acompanyar-lo i respectar la seva autonomia. Tot plegat, tractar-lo com a persona, com a individu, i fer-ho com ens agradaria que ens ho fessin a nosaltres.


Ningú està abcent de malalties i tots estem "malalts", si no psíquica o físicament, sí moltes vegades carregats d'enveges, d'angoixes, de recels .... necessitem guarirnos!, per això, cal donar, rebre i aprendre de la persona més humil, com Maria ho va fer amb Bernardeta, una persona senzilla, pobra, inculta.... a qui va confiar tot allò en el que molts no hi van creure.

inici